TAEDA services s.r.o.

Multifunkční reklamní šátky s potiskem

Poradna

Formát papíru A, B, C

1.8.2011

Formáty papíru dle norem ISO

V systému ISO mají všechny listy papíru poměř šířky k výšce jedna k druhé odmocnině ze dvou (1:1,4142). Tento poměr je zvláště výhodný pro rozměr papíru. Jestliže umístíte dva takové papíry vedle sebe, popřípadě rozpůlíte papír rovnoběžně s kratší stranou, získáte list papíru se stejným poměrem šířky k výšce.

Formát papíru A Formát papíru B Formát papíru C

Následující tabulka zobrazuje šířku a výšku všech řad papírů ISO A a B včetně obálkové řady C.

Rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

Formáty řady A Formáty řady B Formáty řady C
4A0 1682×2378 - - - -
2A0 1189×1682 - - - -
A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1297
A1 594×841 B1 707×1000 C1 648×917
A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648
A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458
A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324
A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229
A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162
A7 74×105 B7 88×125 C7 81×114
A8 52×74 B8 62×88 C8 57×81
A9 37×52 B9 44×62 C9 40×57
A10 26×37 B10 31×44 C10 28×40

Zdroje: Typo.cz, Wikipedie

Kontaktní rozhraní

Novější články:

Rastrová grafika Rastrová grafika
Způsobů, jakým počítače ukládají a zpracovávají obrazové informace.

Starší články:

RGB RGB
Model RGB je způsob míchání barev používaný ve všech monitorech a projektorech

Zpět