Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Taeda services s.r.o. vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 34695, IČO 28613279, se sídlem Kosmonautů 121/15, 73601 Havířov

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.taeda.cz

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře.

Jsou to:

jméno, příjmení, emailová adresa, a také vlastnosti výrobku, o který máte zájem.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 5 let od naší poslední komunikace. 

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ, telefonní číslo, email, dodací adresa.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

7 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: shop@taeda.cz

II. Kdo se k datům dostane?

  • Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:   
  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)   
  • společnosti podílející se na expedici zboží (General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Zásilkovna s.r.o.)  
  • společnosti podílející se na expedici plateb (Adyen N.V.)
  • poskytovatel e-mailingové služby (SupportBox s.r.o., SmartSelling a.s.) 

K uplatnění našich práv a právních nároků (např. pokud nebudete plnit své závazky vůči společnosti TAEDA - nezaplatíte za převzaté zboží nebo se jinak obohatíte na úkor společnosti Taeda apod.), můžeme vaše osobní údaje předat také (i) inkasním agenturám, které nám pomáhají s vymáháním pohledávek, (ii) společnostem, které projeví zájem o odkoupení pohledávky Taedy vůči vám, (iii) společnosti, která takovou pohledávku odkoupí (v případě postoupení pohledávky), (iv) advokátovi, nebo (v) orgánu veřejné moci. Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit. 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.   

III. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese shop@taeda.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 730 900 100   

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies: 

Nezbytné cookies:

jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

Analytické/statistické cookies:

umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Reklamní cookies:

používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Používané nezbytné cookies:

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

externaFontsLoaded

Shoptet

Pomáhá nám s načítáním fontů

NOCHACHE

Shoptet

Pomáhá s rychlostí načítání webu

PHPSESSID

Shoptet

Slouží k identifikaci přihlášení

previousURL

Shoptet

Ukládá předchozí navštívenou stránku

referal

Shoptet

Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návstěv

mccid a mceid

Shoptet

Interní informace pro zajištění správného chodu stránek

SRV_id

Shoptet

Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti

CookiesOK

Shoptet

Souhlas s použitím cookies

Používané analytické a výkonnostní soubory cookies:

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

_dc_gtm_

Google

Tento soubor cookie se používá ke správě všech skriptů na webových stránkách.

1 minuta

_ga

Google

Registruje jedinečné ID, které se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.

2 roky

_gat_#

Google

Používá se ke shromažďování údajů o počtu návštěv uživatele na webových stránkách a dat první a poslední návštěvy.

1 minuta

_gat

Google

Používá se k omezení počtu požadavků.

1 minuta

_gid

Google

Registruje jedinečné ID, které se používá k vytváření statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.

1 den

Používané soubory cookies a soubory cookies sociálních sítí:

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

_fbp

Facebook

Používá společnost Facebook k poskytování reklamních produktů, např. nabídky inzerentů třetích stran v reálném čase.

3 měsíce

_gcl_au

Google

Používá Google AdSense k testování účinnosti reklam na webech, které využívají jejich služby.

3 měsíce


Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 20. 12. 2023