TAEDA services s.r.o.

Multifunkční reklamní šátky s potiskem

Poradna

Mustry - grafické předlohy pro tisk a přípravu předmětů

 Vybrané podklady pro přípravu grafiky.

Hotstamping

Umožňuje na karty umístit zlaté nebo stříbné elemty - za pomocí sepciální fólie nanesené za tepla.

Sítotisk - potisk sítotiskem

Sítotiskovou technologií lze potiskovat všechny běžné druhy materiálů včetně kovu, kůže, papíru, dřeva, skla, keramiky, samozřejmostí jsou umělé hmoty i reklamní textil, průmyslové produkty (výrovky) jakéhokoli složení...  

Sublimace - sublimační tisk

Sublimační tisk je aplikování sublimačního inkoustu na povrch předmětu použitím tepelného lisu při nastavení určité teploty, času a tlaku.

Tato kombinace zapříčiní, že se inkoust z pevné formy přemění na plyn a umožní potisknout předmět... 

Elastomer

Makromolekulová látka vykazující při normální teplotě velkou pružnost, např. ...

Vektorová grafika

Vektorová grafika je jeden ze dvou základních způsobů prezentace obrazových informací v počítačové grafice. Zatímco v rastrové grafice je celý obrázek popsán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů (pixelů) uspořádaných do pravoúhlé mřížky, vektorový obrázek je složen ze základních geometrických útvarů jako jsou body, přímky, křivky a mnohoúhelníky. 

Rastrová grafika

Bitmapová (rastrová) je jeden ze dvou základních způsobů, jakým počítače ukládají a zpracovávají obrazové informace. Spolu s vektorovou grafikou představují dva základní způsoby ukládání obrázků.  

Formát papíru A, B, C

Formáty papíru dle norem ISO

Formát papíru AV systému ISO mají všechny listy papíru poměř šířky k výšce jedna k druhé odmocnině ze dvou (1:1,4142). Tento poměr je zvláště výhodný pro rozměr papíru. Jestliže umístíte dva takové papíry vedle sebe, popřípadě rozpůlíte papír rovnoběžně s kratší stranou, získáte list papíru se stejným poměrem šířky k výšce.

RGB

Barevný model RGB neboli červená-zelená-modrá je aditivní způsob míchání barev používaný ve všech monitorech a projektorech (jde o míchání vyzařovaného světla), tudíž nepotřebuje vnější světlo (monitor zobrazuje i v naprosté tmě) na rozdíl např. od CMYK modelu. 

CMYK

CMYK je barevný model založený na subtraktivním míchání barev (mícháním od sebe barvy odčítáme, tedy omezujeme barevné spektrum, které se odráží od povrchu). CMYK se používá především u reprodukčních zařízení, která barvy tvoří mícháním pigmentů (např. inkoustová tiskárna). 

| 1-10 / 11 | Další