vektorová grafika

Vektorová grafika je jeden ze dvou základních způsobů prezentace obrazových informací v počítačové grafice. Zatímco v rastrové grafice je celý obrázek popsán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů (pixelů) uspořádaných do pravoúhlé mřížky, vektorový obrázek je složen ze základních geometrických útvarů jako jsou body, přímky, křivky a mnohoúhelníky. 

Výhody

Vektorová grafika má proti rastrové grafice některé výhody:

 • Je možné libovolné zmenšování nebo zvětšování obrázku bez ztráty kvality.
 • Je možné pracovat s každým objektem v obrázku odděleně.
 • Výsledná paměťová náročnost obrázku je obvykle mnohem menší než u rastrové grafiky. 

Nevýhody

 • Oproti rastrové grafice zpravidla složitější pořízení obrázku. V rastrové grafice lze obrázek snadno pořídit pomocí fotoaparátu nebo skeneru.
 • Překročí-li složitost grafického objektu určitou mez, začne být vektorová grafika náročnější na operační paměť a procesor než grafika bitmapová.

Formáty vektorové grafiky

 • .eps, .ps – PostScript
 • .pdf – Portable Document Format
 • .ai – Adobe Illustrator Artwork
 • .cdr – Corel Draw
 • .svg – Scalable Vector Graphics
 • .zmf – Zoner Callisto