13356:2001

ČSN EN 13356:2001 (832822)
Výstražné doplňky pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky

Tato norma stanoví požadavky na optické vlastnosti pro doplňky určené k nošení, připevněné nebo nošené osobami a určené pro neprofesionální použití. Výstražné doplňky vyhovující této normě jsou určeny k signalizaci vizuální přítomnosti uživatelů při osvětlení předním světlem vozidla na tmavých cestách. Tato norma není vhodná pro oděvy.

Tato norma se vztahuje na výrobky, které jsou určeny zejména pro nošení nebo při přepravě osob za účelem zvýšení jejich viditelnosti ostatním účastníkům silničního provozu při nízké úrovni osvětlení. Výrobky se vyznačují retroreflexními vlastnostmi. Výrobky jsou považovány za prostředky ke zvýšení viditelnosti při velmi nízkém osvětlení v okolním prostředí. Výrobky používané ke zvýšení viditelnosti na osvětlených městských ulicích musí odpovídat EN 471:1994 nebo EN 1150. V některých případech, kdy dojde k poruše vozidla, může řidič použitím oděvů s vysokou viditelností informovat ostatní uživatele silničního provozu, a tím zabránit vážnému zranění či smrti. Výrobky odpovídající této evropské normě jsou užitečné, neboť pohybem a retroreflexními vlastnostmi upoutají pozornost pozorovatele.