20471:2013

Je norma pro "Oděvy s vysokou viditelností".

Motorová vozidla, s výjimkou motocyklů a mopedů, musí být vybavena oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu. Vyhláška č. 294/2015 Sb., uvádí příklady výstražných oděvů v příloze č. 12.

Jedním z oděvních doplňků je vesta.

Ke způsobu užití těchto doplňků § 19 citované vyhlášky:

Vzor a způsob užití oděvních doplňků s označením z retroreflexního materiálu

(1) Oděvními doplňky jsou blůza, kabát, tričko, vesta nebo kalhoty fluorescenční žluté nebo fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy (dále jen „výstražný oděv“). Retroreflexní pásy a fluorescenční plochy musí být na výstražném oděvu vhodně umístěny a provedeny v dostatečné ploše. Tyto podmínky jsou splněny, odpovídá-li výstražný oděv požadavkům příslušné harmonizované evropské normy1).

1) ČSN EN ISO 20471:2013. Oděvy s vysokou viditelností – Zkušební metody a požadavky.

(Poznámka: Vyhláška č. 30/2001 Sb. uváděla normu ČSN EN 471.)

Anotace obsahu normy

V této mezinárodní normě jsou stanoveny požadavky na oděv s vysokou viditelností, který je schopen vizuálně signalizovat přítomnost uživatele pro obsluhu vozidel nebo jiných mechanizovaných prostředků za jakýchkoliv světelných podmínek při denním světle i při osvětlení světlomety vozidel za tmy. Obsahuje kvalitativní požadavky jak na barvu a retroreflexi, tak na minimální plochy a umístění materiálů na ochranném oděvu. Tato mezinárodní norma není použitelná pro situace se středním a nízkým rizikem.

Zdroj: Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o.