Informace pro Vás

Přihlášení pro naše stálé zákazníky

Vážený zákazníku, s radostí Vám představujeme nový a vylepšený portál TAEDA.cz! Jste součástí naší rodiny již nějaký ten čas a proto Vám přinášíme informace o tom, jak se přihlásit, objednávat a využívat všechny nové funkce. Jelikož daný systém používáme k administraci Vašich objednávek již od dub...

Reklamace

Reklamujte online využitím tohoto rozhraní:   PDF formulář pro reklamace (function(r,e,t,i,n,o){n=e.createElement(t);n.src=i;n.async=true;o=e.getElementsByTagName(t)[0];o.parentNode.insertBefore(n,o)})(window,document,'script','https://cdn.retino.com/embeddedFormInjector.js') Pokud chcete v...

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti TAEDA services s.r.o. K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování nároků z vadného plnění při dodání zboží nebo potisků zboží (reklamace) je vydáván firmou Taeda services s.r.o., Kosmonautů 1218/15, 73601 Havířov, IČO 286134279 (dále jen prodávající) te...

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem 1. Právo odstoupit od smlouvy 1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. 1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí...