TAEDA services s.r.o.

Multifunkční reklamní šátky s potiskem

Cookies

SOUHLAS S UKLÁDÁNÍM A ZÍSKÁVÁNÍM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM ULOŽENÝM V KONCOVÉM ZAŘÍZENÍ UŽÍVATELE (SOUHLAS S COOKIES)

1) O užívání našich webových stránek www.taeda.cz (dále také jen „webové stránky“) sbíráme informace prostřednictvím tzv. cookies. Cookies jsou malé kousky informací, které jsou umístěny na zařízení, jež užíváte k prohlížení webových stránek (např. počítač, tablet, telefon apod.). Tyto informace sbíráme za účelem zjednodušení Vaší komunikace a interakce s našimi webovými stránkami (www.taeda.cz) a za účelem zjištění, jak návštěvníci naše webové stránky užívají. Cookies tedy využíváme k tomu, abychom jejich prostřednictvím zlepšili funkčnost a uživatelskou příjemnost webových stránek. Tento dokument Vám poskytne jasné a úplné informace o cookies, které využíváme a o účelu jejich zpracování.

2) Cookies na Vašem zařízení uložíme a budeme k nim získávat přístup pouze v případě, že nám k tomu udělíte souhlas. Souhlas s uvedenými činnostmi nám můžete udělit kliknutím na políčko, které je obsaženo v závěru tohoto dokumentu. Pokud nám souhlas nebude udělen, nebudou pro Vás z technických důvodů dostupné ty funkce webových stránek, které cookies ke své funkčnosti využívají (např. nebude možné navázat na vzájemnou komunikaci messengeru).

3) I pokud udělíte souhlas s ukládáním cookies, můžete ho kdykoliv odvolat, a to formou nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Odvolání souhlasu však bude mít opět za následek ovlivnění funkcí webové stránky tak, jak je popsáno v čl. 2 tohoto dokumentu.

4) Spravování nastavení cookies: Nastavení cookies můžete změnit prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče. Například můžete zablokovat určité cookies prostřednictvím nastavení, které umožňuje odmítnout umístění všech nebo některých cookies. Uvedená nastavení můžete najít v menu „Možnosti“ nebo „Nastavení“ Vámi zvoleného internetového prohlížeče. Pro zjištění nastavení ohledně cookies můžete navštívit tyto odkazy:
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectloc%20ale=en-US&redirectslug=Cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk (zadejte do vyhledávání „cookies“)
Safari: https://support.apple.com/ (zadejte do vyhledávání „cookies“)

5) Typy cookies: Cookies jsou buď dočasné (session) nebo trvalé (persistent); zároveň mohou být cookies vlastní (first party) nebo cookies třetí strany (third party). Níže uvádíme vysvětlení těchto pojmů, a to za účelem Vašeho jasného a úplného informování o tom, jaké cookies využíváme a z jakého důvodu:

5.1) Dočasné cookies (Session cookies) Umožňují Vás rozlišit v rámci návštěvy webových stránek tak, aby bylo možné zapamatovat změny stránek nebo Váš výběr. Tyto cookies slouží k tomu, aby bylo možné mezi mnohými částmi webových stránek přecházet rychle a jednoduše bez opakovaného ověřování nebo zpracovávání každé nově navštívené oblasti. Dočasné cookies jsou aktivní do doby, než zavřete svůj prohlížeč nebo dokud se neodhlásíte z webové stránky.

5.2) Trvalé cookies (Persistent cookies) Přetrvávají po stanovenou dobu na zařízení, které používáte (počítač, tablet, telefon, apod.) i po skončení prohlížení stránek a umožňují zapamatovat nastavení nebo činnosti i při opětovném navštívení stránek.

5.3) Vlastní cookies (First party cookies) Cookies, ktoré jsou ukládány z webové stránky www.taeda.cz

5.4) Cookies třetí strany (Third party cookies) Cookies ukládané stránkami odlišnými od www.taeda.cz. Na zařízení, které používáte za účelem prohlížení webové stránky www.taeda.cz, nebudou umísťovány při návštěvě webových stránek www.taeda.cz žádné cookies třetích stran.

Jakékoliv informace sbírané prostřednictvím cookies jsou námi uchovávány pouze do expirování cookies a nejsou používány na jiné účely, jako uvedené v tabulce pro příslušné cookies. Pro více informací o cookies, včetně informací o tom, které cookies jsou nastaveny a jak ich řídit nebo vymazat, navštívte: www.allaboutcookies.org Pro odhlášení zaznamenávání Google Analytics na všech internetových stránkach, navštívte https://tools.google.com/dlpage/gaoptout